رنال تریت

درصورت آسیب دیدن کلیه ها در کنار افزایش مرگ و میر،شاهد تبعات منفی همچون کاهش اشتها،کاهش رشد و غیر یکنواخت شدن گله از نظر وزنی در پرندگان گوشتی خواهیم بود…

دانلود پی دی اف رنال تریت