سوپر استارتر

سوپر استارتر کاوش دانه

  • سوپر استارتر کاوش دانه برای مصرف در ۱۰ روز اول پرورش جوجه گوشتی و به ازای هر سر جوجه ۱۵۰ تا ۲۰۰ گرم توصیه میشود.
  • استفاده از خوراک کامل پلت شده با سایز مناسب در این دوره ضمن کمک به مصرف خوراک بیشتر سبب بهبود رشد و توسعه سیستم ایمنی و سیستم قلبی-عروقی و دستگاه گوارش پرنده خواهد شد که جهت رسیدن به حداکثر پتانسیل جوجه های گوشتی در سنین بالاتر ضروری میباشند.

  • کنستانتره فاقد نمک و ضد کوکسیدیوز و هر نوع پروتئین حیوانی است.
  • کنستانتره های فوق مختص جوجه های راس طراحی شده اند.


دانلود کاتالوگ