هگزاسید

بیش از80% هزینه تولید در بیشتر مزارع پرورش طیور مربوط به هزینه های خوراک است. بازده استفاده از خوراک مصرف شده ارتباط مستقیمی با رشد و سلامت دستگاه گوارش دارد…

دانلود پی دی اف هگزاسید