کنسانتره پولت و تخمگذار

pullet concentrate

برنامه های تغذیه ای در دوره پرورش پولت باید به گونه ای باشد که در پایان دوره علاوه بر دستیابی به وزن بدن حداقل ۵۰ گرم بالاتر از وزن کاتالوگ, گله ای با حداکثر یکنواختی و همچنین توسعه مناسب جثه را روانه قفس نمایند.

  • کاوش دانه کنستانتره های ۲٫۵ و ۵ درصد را مختص هر نژاد آماده کرده و در اختیار شما قرا میدهد.

در طراحی کنستانتره های پولت یک کنستانتره برای نژادهای سنگین موجود در ایران (شامل ال اس ال, شیپر, نیک چیک و بوونز) که نیازهای نسباتا مشابهی دارند در نظر گرفته شده و برای نژاد های لاین هم با توجه به نیازهای متفاوت آن کنستانتره ای ویژه طراحی شده است.دانلود کاتالوگ

layer concentrate

تامین احتیاجات تغذیه ای در مرغ های تخم گذار با توجه به خروج روزانه مقادیر قابل توجه از انرژی, پروتئین, ویتامین ها و مواد معدنی بویژه کلسیم و فسفر به صورت پوسته تخم مرغ فرآیندی بسیار دقیق و حساس میباشد.

  • کاوش دانه کنستانتره های ۲٫۵ و ۵ درصد را مختص هر نژاد آماده کرده و در اختیار شما قرا میدهد.دانلود کاتالوگ