کنسانتره گوشتی

سوپر استارتر کاوش دانه سوپر استارتر کاوش دانه برای مصرف در ۱۰ روز اول پرورش جوجه گوشتی و به ازای […]

سوپر استارتر

سوپر استارتر کاوش دانه سوپر استارتر کاوش دانه برای مصرف در ۱۰ روز اول پرورش جوجه گوشتی و به ازای […]

رنال تریت

درصورت آسیب دیدن کلیه ها در کنار افزایش مرگ و میر،شاهد تبعات منفی همچون کاهش اشتها،کاهش رشد و غیر یکنواخت […]

هگزاسید

بیش از80% هزینه تولید در بیشتر مزارع پرورش طیور مربوط به هزینه های خوراک است. بازده استفاده از خوراک مصرف […]

مکمل ها

با توجه به نقش حیاتی ویتامین ها و مواد معدنی در مسیرهای متابولیک و همچنین به دلیل ارتباط مستقیم بین […]